Budućnost financija EU-a: Skupina na visokoj razini predstavila prijedloge za jednostavniji pristup fondovima EU-a

Skupina neovisnih stručnjaka za kohezijsku politiku danas je predstavila završno izvješće o pojednostavnjivanju okvira za upravljanje fondovima EU-a nakon 2020.

Iako su rezultati kohezijske politike EU-a nedvojbeno pozitivni, tolika količina propisa ne olakšava uvijek život lokalnim tijelima koja upravljaju fondovima EU-a ni poduzećima koja se žele prijaviti za financiranje EU-a. Ključ je u pojednostavnjivanju, a Europska komisija trebala bi razmotriti kako dodatno pojednostavniti pristup fondovima EU-a u proračunskom okviru nakon 2020.To je glavna poruka koju skupina na visokoj razini za pojednostavnjivanje nastoji uključiti u raspravu o budućnosti financija EU-a koju je Komisija pokrenula 28. lipnja posebnim dokumentom za razmatranje. Riječ je o konačnom dokumentu u nizu od pet dokumenata za razmatranje objavljenih nakon što je Komisija 1. ožujka objavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe.

Povjerenik Günther H. Oettinger, nadležan za proračun i ljudske resurse, izjavio je: Građani očekuju od EU-a da čini više – no proračun EU-a se smanjuje. Kako bismo razriješili taj problem, moramo maksimalno iskoristiti svaki euro koji potrošimo. Jednostavnija pravila pridonose boljem iskorištavanju sredstava.Povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu kazala je: Manje pravila znači manje pogrešaka i bolje rezultate. Usredotočimo se na ono što je važno: bolji život za građane u cijeloj Europi. Marianne Thyssen, povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: Iskorištavanjem punog potencijala pojednostavnjivanja propisa uštedjet će se novac i vrijeme koji se mogu upotrijebiti za poticanje socijalne konvergencije diljem Europe. Predsjedatelj skupine za visokoj razini Siim Kallas rekao je: Pojednostavnjivanjem pristupa sredstvima iz kohezijskih fondova EU-a i njihove uporabe zasigurno će se pridonijeti povezivanju građana s EU-om.

Prema mišljenju skupine trenutačna struktura pravila učinkovita je, ali treba je dobro pročistiti. Trebalo bi zadržati sustav podijeljenog upravljanja kako bi se osigurali uzajamno povjerenje i odgovornost za zajedničke ciljeve u pogledu rasta i radnih mjesta. Međutim, zaista jednostavnih pravila ima malo i skupina predlaže pravila koja treba izbrisati ili drastično smanjiti.

Pravila koja vrijede za različite fondove i instrumente EU-a trebalo bi uskladiti