Junckerov plan potaknut će više od 194 milijarde eura ulaganja u svih 28 država članica

Nakon ovotjednog sastanka Upravnog vijeća Europske investicijske banke očekuje se da će Junckerov plan potaknuti više od 194 milijarde eura ulaganja u svih 28 država članica. To je više od polovine prvotno predviđenog cilja od 315 milijardi eura ukupnih ulaganja koje treba pokrenuti u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kao temelja Junckerova plana. Read more

Revidirana europska susjedska politika: potpora stabilnosti, otpornosti i sigurnosti

Europska komisija i Visoki predstavnik danas su objavili izvješće o provedbi europske susjedske politike. Read more

EU i Japan zajednički se obvezali na brz dovršetak trgovinskih pregovora

Predsjednik Juncker i predsjednik Tusk danas će se sastati s japanskim premijerom Šinzom Abeom, a na dnevnom će redu važno mjesto imati pregovori o dvostranom trgovinskom sporazumu. Predsjednik Juncker prije sastanka je izjavio: Smatramo da nam je ovaj sporazum potreban jer vjerujemo u slobodnu, pravednu i uređenu trgovinu. Zbog toga ćemo i dalje biti otvoreni prema svijetu, a ne povlačiti se u izolacionizam. EU je otvoren za pravedno poslovanje. Naši pregovori s Japanom sada su u odlučujućoj – a nadamo se i završnoj – fazi. Posjet premijera Abea bit će prilika da ponovno istaknemo svoju političku odlučnost glede postizanja iznimno sveobuhvatnog, ambicioznog i uravnoteženog sporazuma, čime svojim vještim pregovaračima želimo olakšati postizanje potrebnog napretka u otvorenim područjima. Uvjeren sam da će se nakon današnjih razgovora otvoriti put brzom postizanju dogovora tijekom ove godine. Kako se približavamo završnoj fazi pregovaračkog procesa, EU će nastaviti jamčiti visoku razinu transparentnosti te će aktivno surađivati s dionicima i civilnim društvom na pitanjima vezanima uz pregovore. Radujem se daljnjem radu na bliskom partnerstvu s premijerom Abeom na predstojećem sastanku skupine G7 u Taormini, a nadam se i na sljedećem sastanku na vrhu između EU-a i Japana na kojem ćemo uspješno okončati pregovore. Pregovarači EU-a i Japana na sljedećem će se krugu pregovora sastati u Tokiju u travnju, a proces će se nakon toga intenzivirati. Osim o trgovinskom sporazumu, EU i Japan pregovaraju i o sporazumu o strateškom partnerstvu, a očekuje se da će čelnici razgovarati o tijeku pregovora i pozvati na njihov brz dovršetak. Taj bi novi sporazum potvrdio položaj Japana kao glavnog strateškog partnera EU-a u Aziji, a zajedno s trgovinskim sporazumom dokaz je zajedničke odlučne podrške dvaju partnera otvorenoj i uređenoj trgovini te načelima ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Osim toga, jučer su na marginama digitalne poslovne konferencije CeBIT u Hannoveru potpredsjednik Andrus Ansip i povjerenica Vĕra Jourová pokrenuli dijalog s Japanom o zaštiti i tokovima podataka kako bi se unaprijedila dvostrana suradnja EU-a i Japana na podatkovnom gospodarstvu. Izjave predsjednika Junckera dostupne su na internetu.

EUROSTAT: prva procjena za studeni 2016. – suficit tekućeg računa platne bilance u području EU28 iznosi 15,8 milijardi eura, a suficit u trgovini uslugama 11,8 milijardi eura

Desezonirani tekući račun platne bilance područja EU28 u studenom 2016. zabilježio je suficit od 15,8 milijardi eura, dok je suficit u listopadu 2016. iznosio 15,0 milijardi eura, a u studenom 2015. 10,1 milijardu eura, pokazuju procjene koje je objavio Eurostat, statistički ured Europske unije. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Brža, jeftinija i učinkovitija naplata dugova

Danas na snagu stupaju nova pravila kojima se poduzećima, naročito onima malima i srednje velikima (MSP), olakšava naplata dugova od dužnika u drugim državama članicama EU-a.

Read more

Postupna integracija Hrvatske u Schengenski informacijski sustav (SIS)

Komisija je Vijeću danas predložila postupnu integraciju Hrvatske u Schengenski informacijski sustav (SIS), najrasprostranjeniji sustav za razmjenu informacija namijenjen upravljanju granicama i održavanju sigurnosti u Europi. Read more

EUROSTAT: studeni 2016. – suficit u međunarodnoj trgovini robom u europodručju 25,9 milijardi eura, u području EU28 6,9 milijardi eura

Prva procjena vrijednosti robe izvezene iz europodručja (EA19) u ostatak svijeta u studenom 2016. iznosila je 184,2 milijarde eura, što je povećanje od 6 posto u odnosu na studeni 2015. Read more

Komisija pozdravila uspješan završetak pregovora o Sporazumu o osiguranju i reosiguranju između EU-a i SAD-a

 

Europska komisija, američko Ministarstvo financija i Ured trgovinskog predstavnika u petak su zajedno objavili uspješan dovršetak pregovora o Sporazumu o osiguranju i reosiguranju između EU-a i SAD-a. Read more