Komisija iznosi prijedlog mogućih daljnjih mjera za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije

Komisija iznosi prijedlog mogućih daljnjih mjera za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije. Nakon što je 1. ožujka predstavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe, Komisija sada iznosi prijedlog mogućih daljnjih mjera za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije.Danas objavljeni dokument za razmatranje temelji se na Izvješću petorice predsjednika iz lipnja 2015., a cilj mu je potaknuti raspravu o ekonomskoj i monetarnoj uniji i pridonijeti izgradnji zajedničke vizije njezina budućeg oblika. U dokumentu se u obzir uzimaju rasprave provedene u državama članicama i stajališta ostalih institucija EU-a, utvrđuju konkretne mjere koje se mogu poduzeti do izbora za Europski parlament 2019.i niz mogućnosti za razdoblje nakon toga, u kojem bi se trebala dovršiti struktura ekonomske i monetarne unije. Read more

Europska građanska inicijativa: Komisija traži povratne informacije

Europska komisija danas objavljuje poziv na slanje povratnih informacija o mogućoj reformi Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi kasnije ove godine, kojom se omogućuje da milijun građana zatraži novi zakonodavni akt EU-a. Read more

Komisija raspravlja o budućnosti europske obrane

Kao doprinos raspravi o budućem smjeru EU-a s 27 država članica, Komisija je danas održala orijentacijsku raspravu o budućnosti europske obrane. Jača Europa u području sigurnosti i obrane prioritet je Junckerove Komisije od preuzimanja mandata. Predsjednik Juncker u svojem je govoru o stanju Unije 2016. najavio stvaranje Europskog fonda za obranu. Europa si više ne može priuštiti oslanjanje na tuđu vojnu snagu. (…) Kako bi europska obrana bila snažna, europskoj obrambenoj industriji potrebne su inovacije. S obzirom na pogoršanje sigurnosne situacije u susjedstvu Europe i snažne gospodarske argumente za veću suradnju u području potrošnje na obranu među državama članicama EU-a, Komisija smatra da je sada pravi trenutak za poduzimanje mjera u cilju uspostave sigurnosne i obrambene unije.Visoka predstavnica i potpredsjednica Federica Mogherini izjavila je: Sigurnost i obrana prioriteti su Europske unije jer su to i prioriteti svih naših građana. Od prošle godine radimo na tome da naša europska obrana bude sve učinkovitija u pružanju sigurnosti unutar i izvan naših granica, ulažemo više sredstava, jačamo suradnju među državama članicama i nastavljamo blisku suradnju s NATO-om. Svijet oko nas brzo se mijenja i svaki dan se moramo nositi s novim izazovima. Kao Europska unija preuzeli smo odgovornost za suočavanje s tim izazovima. Potpredsjednik Komisije nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost Današnja orijentacijska rasprava bit će smjernica za rad Komisije u narednim tjednima. Uoči Europske konferencije na visokoj razini o obrani i sigurnosti, koja će se održati 7. lipnja u Pragu, Komisija će pokrenuti Europski fond za obranu, najavljen u studenome 2016. u okviru Europskog akcijskog plana u području obrane. Usporedno s time Komisija će predstaviti dugoročniji dokument za razmatranje kojim će se utvrditi scenariji za budućnost u području europske obrane. To čini dio rasprave o budućnosti EU-a s 27 država članica koja je pokrenuta 1. ožujka Komisijinom Bijelom knjigom o budućnosti Europe.Postoje snažni argumenti za veću suradnju u području sigurnosti i obrane u EU-u. Prijetnje s kojima se EU suočava ne zadržavaju se unutar nacionalnih granica. Njihov se opseg povećava. Najbolje ćemo se s njima suočiti zajedničkim djelovanjem. Read more

Europski istražni nalog stupa na snagu radi pomoći pravosudnim tijelima u borbi protiv kriminala i terorizma

Danas na snagu stupa Europski istražni nalog. Njime se olakšava rad pravosudnih tijela kad zatraže dokaze u drugoj državi članici EU-a. Primjerice, ako francuska pravosudna tijela tragaju za teroristima skrivenima u Belgiji, mogu zatražiti od belgijskih kolega da u njihovo ime ispitaju svjedoke ili pretraže stanove. Ovim novim instrumentom pojednostavnit će se i ubrzati prekogranične kaznene istrage. Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Kriminalci i teroristi ne poznaju granice. Pravosudna će tijela s pomoću Europskog istražnog naloga lakše surađivati kako bi se mogla učinkovito boriti protiv organiziranoga kriminala, terorizma, trgovine drogom i korupcije. Nalogom će se pravosudnim tijelima omogućiti brz pristup dokazima u svim državama EU-a. Pozivam države članice da što prije provedu nalog kako bismo se mogli što učinkovitije boriti protiv kriminala i terorizma. Isto tako, u lipnju ćemo s državama članicama raspravljati o rješenjima kojima će se olakšati prikupljanje i razmjena e-dokaza. Vrijeme je za potpunu modernizaciju alata kojima se pravosudna tijela mogu služiti za provođenje istraga. Europskim istražnim nalogom utvrđeni su strogi rokovi za njegovo izvršenje, ograničeni su razlozi za odbijanje te je smanjena papirologija uvođenjem jedinstvenog obrasca. Osim toga, njime se štite temeljna prava na obranu. Države članice imale su vremena provesti taj nalog u svoja zakonodavstva do danas, 22. svibnja 2017. Europska komisija sad će analizirati stanje prenošenja i poduzeti daljnje mjere ako pojedine države članice još nisu prenijele Europski istražni nalog u svoje zakonodavstvo. Komisija trenutačno radi na rješenjima kako bi opremila pravosudna tijela modernim istražnim alatima koji će im olakšati pristup e-dokazima. O tome će se dodatno raspravljati na sastanku Vijeća za pravosuđe 8. lipnja. Cijelo priopćenje za medije dostupno je ovdje. Read more

Komisija donijela delegirani akto radi izmjene propisa o označivanju vina

Komisija je danas donijela delegirani akt o utvrđivanju uvjeta pod kojima se naziv sorte vinove loze „teran” može navesti na oznakama vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) „Hrvatska Istra”, hrvatsko vino, čime se njegovim proizvođačima dopušta upotreba imena „teran” na oznakama vina pod posebnim uvjetima za označivanje. Read more

Komisija započela javno savjetovanje o promicanju socijalne uključenosti i zajedničkih vrijednosti EU-a u okviru obrazovanja

Kako se obrazovanjem u Europi može pomoći mladima da napreduju u sve različitijim društvima koja se suočavaju s rastućom socijalnom i gospodarskom nejednakošću, oštrom retorikom i nasilnim ekstremizmom? To je najvažnije pitanje javnog savjetovanja koje je danas započela Europska komisija. Read more

Komisija pozdravlja potpisivanje programa EU-a za tehničku potporu

Europska komisija pozdravlja današnje potpisivanje novog Programa potpore strukturnim reformama vrijednog 142,8 milijuna eura. Programom će se omogućiti rješavanje novih zahtjeva za potporu reformama iz država članica te oblikovanje potpore u skladu s potrebama pojedinih država članica i situacija. Read more

Revidirana europska susjedska politika: potpora stabilnosti, otpornosti i sigurnosti

Europska komisija i Visoki predstavnik danas su objavili izvješće o provedbi europske susjedske politike. Read more

Europska komisija izvješćuje o primjeni Povelje o temeljnim pravima u EU-u tijekom 2016.

Danas je Europska komisija objavila svoje godišnje Izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2016. godinu.U izvješću se opisuju inicijative poduzete 2016. u EU-u za jačanje temeljnih prava. Daje se i pregled primjene tih prava u brojnim politikama EU-a i u državama članicama u 2016.Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Europska unija ne podrazumijeva samo tržište ili valutu, to je prije svega Unija vrijednosti. Kao čuvarica Ugovora Europska komisija ima posebnu dužnost štititi temeljna prava i vladavinu prava u Uniji. To je odgovornost koju dijelimo s institucijama EU-a i državama članicama.Vĕra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova izjavila je: Europska komisija radi u svim područjima prava Unije kako bi se zaštitila temeljna prava diljem Europe. To uključuje zaštitu prava djece, jačanje prava na zaštitu osobnih podataka i prava potrošača te jamčenje osnovnih uvjeta i za tražitelje azila ili migrante. Moramo nastaviti s radom kako bismo osigurali da su ona stvarnost za sve diljem Europe. Temeljna ljudska prava vrijede za sve.U ovogodišnjem se Izvješću zaključuje da nedavni događaji predstavljaju ozbiljnu prijetnju temeljnim pravima. Komisija će jamčiti da se Povelja poštuje u svim zakonodavnim prijedlozima EU-a te da je poštuju sva tijela obvezana njom. Obratit ćemo posebnu pozornost na važan sustav zaštitnih mehanizama, posebice na ključnu ulogu vrhovnih sudova i ustavnih sudova u podupiranju zajedničkih vrijednosti EU-a. Read more

U okviru Europskog tjedna mladih 2017. mladi se pozivaju da daju svoj doprinos raspravi o budućnosti EU-a i djelovanju mladih u EU-u

Osmo izdanje Europskog tjedna mladih održava se od 1. do 7. svibnja uz raznolike događaje i aktivnosti koji su organizirani u 33 zemlje sudionice EU-ova programa Erasmus+. Mladi se uz slogan „Shape it, move it, be it“ („Oblikuj, pokreni, budi“) potiču na uključivanje u rasprave o budućnosti EU-ove politike za mlade, odlazak u inozemstvo u okviru programa Erasmus+ te sudjelovanje u nedavno osnovanim Europskim snagama solidarnosti kako bi pokazali solidarnost s potrebitima. Već se više od 28 000 mladih pridružilo Europskim snagama solidarnosti i raspoređeni su prvi su sudionici. Prijedlog posebne pravne osnove za konsolidaciju i daljnje oblikovanje te nove inicijative trebao bi se prihvatiti 24. svibnja. Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics sutra će u Bruxellesu sudjelovati u službenom otvaranju Europskog tjedna mladih, na dvodnevnoj Europskoj konferenciji o budućoj strategiji EU-a za mlade. Danas će s nizom mladih i predstavnicima udruga mladih održati sastanak za pripremu rasprava. Povjerenik Navracsics izjavio je: S obzirom na to da sadašnja suradnja s državama članicama u području politike za mlade završava 2018., moramo razmisliti o budućnosti. Želimo čuti mišljenja svih uključenih u pitanja mladih u EU-u kako bismo bili sigurni da suradnja u području mladih daje rezultate te da omogućuje mladima da pronađu svoje mjesto u društvu i grade Europu budućnosti. Radujem se razmjeni ideja o budućoj strategiji za mlade tijekom Tjedna mladih i ostatka godine. Tijekom Europskog tjedna mladih naglasak će biti na nadahnjujućim pričama pokretača promjena i njihovim projektima u okviru programa Erasmus+ koji su potaknuli više mladih na sudjelovanje.