Komisija započela javno savjetovanje o promicanju socijalne uključenosti i zajedničkih vrijednosti EU-a u okviru obrazovanja

Kako se obrazovanjem u Europi može pomoći mladima da napreduju u sve različitijim društvima koja se suočavaju s rastućom socijalnom i gospodarskom nejednakošću, oštrom retorikom i nasilnim ekstremizmom? To je najvažnije pitanje javnog savjetovanja koje je danas započela Europska komisija. Read more

Komisija pozdravlja potpisivanje programa EU-a za tehničku potporu

Europska komisija pozdravlja današnje potpisivanje novog Programa potpore strukturnim reformama vrijednog 142,8 milijuna eura. Programom će se omogućiti rješavanje novih zahtjeva za potporu reformama iz država članica te oblikovanje potpore u skladu s potrebama pojedinih država članica i situacija. Read more

Revidirana europska susjedska politika: potpora stabilnosti, otpornosti i sigurnosti

Europska komisija i Visoki predstavnik danas su objavili izvješće o provedbi europske susjedske politike. Read more

Europska komisija izvješćuje o primjeni Povelje o temeljnim pravima u EU-u tijekom 2016.

Danas je Europska komisija objavila svoje godišnje Izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2016. godinu.U izvješću se opisuju inicijative poduzete 2016. u EU-u za jačanje temeljnih prava. Daje se i pregled primjene tih prava u brojnim politikama EU-a i u državama članicama u 2016.Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Europska unija ne podrazumijeva samo tržište ili valutu, to je prije svega Unija vrijednosti. Kao čuvarica Ugovora Europska komisija ima posebnu dužnost štititi temeljna prava i vladavinu prava u Uniji. To je odgovornost koju dijelimo s institucijama EU-a i državama članicama.Vĕra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova izjavila je: Europska komisija radi u svim područjima prava Unije kako bi se zaštitila temeljna prava diljem Europe. To uključuje zaštitu prava djece, jačanje prava na zaštitu osobnih podataka i prava potrošača te jamčenje osnovnih uvjeta i za tražitelje azila ili migrante. Moramo nastaviti s radom kako bismo osigurali da su ona stvarnost za sve diljem Europe. Temeljna ljudska prava vrijede za sve.U ovogodišnjem se Izvješću zaključuje da nedavni događaji predstavljaju ozbiljnu prijetnju temeljnim pravima. Komisija će jamčiti da se Povelja poštuje u svim zakonodavnim prijedlozima EU-a te da je poštuju sva tijela obvezana njom. Obratit ćemo posebnu pozornost na važan sustav zaštitnih mehanizama, posebice na ključnu ulogu vrhovnih sudova i ustavnih sudova u podupiranju zajedničkih vrijednosti EU-a. Read more

U okviru Europskog tjedna mladih 2017. mladi se pozivaju da daju svoj doprinos raspravi o budućnosti EU-a i djelovanju mladih u EU-u

Osmo izdanje Europskog tjedna mladih održava se od 1. do 7. svibnja uz raznolike događaje i aktivnosti koji su organizirani u 33 zemlje sudionice EU-ova programa Erasmus+. Mladi se uz slogan „Shape it, move it, be it“ („Oblikuj, pokreni, budi“) potiču na uključivanje u rasprave o budućnosti EU-ove politike za mlade, odlazak u inozemstvo u okviru programa Erasmus+ te sudjelovanje u nedavno osnovanim Europskim snagama solidarnosti kako bi pokazali solidarnost s potrebitima. Već se više od 28 000 mladih pridružilo Europskim snagama solidarnosti i raspoređeni su prvi su sudionici. Prijedlog posebne pravne osnove za konsolidaciju i daljnje oblikovanje te nove inicijative trebao bi se prihvatiti 24. svibnja. Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics sutra će u Bruxellesu sudjelovati u službenom otvaranju Europskog tjedna mladih, na dvodnevnoj Europskoj konferenciji o budućoj strategiji EU-a za mlade. Danas će s nizom mladih i predstavnicima udruga mladih održati sastanak za pripremu rasprava. Povjerenik Navracsics izjavio je: S obzirom na to da sadašnja suradnja s državama članicama u području politike za mlade završava 2018., moramo razmisliti o budućnosti. Želimo čuti mišljenja svih uključenih u pitanja mladih u EU-u kako bismo bili sigurni da suradnja u području mladih daje rezultate te da omogućuje mladima da pronađu svoje mjesto u društvu i grade Europu budućnosti. Radujem se razmjeni ideja o budućoj strategiji za mlade tijekom Tjedna mladih i ostatka godine. Tijekom Europskog tjedna mladih naglasak će biti na nadahnjujućim pričama pokretača promjena i njihovim projektima u okviru programa Erasmus+ koji su potaknuli više mladih na sudjelovanje.   

Energetska unija: EU ulaže 22,1 milijun eura u sinergiju prometnog i energetskog sektora

Države članice EU-a danas su odobrile prijedlog Komisije o ulaganju 22,1 milijuna eura u sedam djelovanja kojima će se pridonijeti razvoju održive i učinkovite prometne i energetske infrastrukture. Sredstva će se osigurati iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), jednog od glavnih instrumenta za financiranje u okviru strategije promicanja rasta, zapošljavanja i konkurentnosti putem ciljanih ulaganja u infrastrukturu na europskoj razini koja se provodi u cilju uspostave energetske unije u EU-u. Read more

Zaštite sve djece pogođene migracijama: Komisija predstavila prioritetne mjere

Tijekom posljednje dvije godine sve više djece migranata stiže u EU, a mnoga su od njih bez obitelji. Iako zakonodavstvo EU-a i država članica omogućuje solidan okvir za zaštitu, nedavni rast dolazaka opteretio je nacionalne sustave te otkrio nedostatke i manjkavosti. Zato Komisija danas utvrđuje mjere za zaštitu sve djece migranata u svim fazama postupka. Na internetu su dostupni priopćenje za medije, dokument s najčešćim pitanjima i informativni članak.

Službena razvojna pomoć EU-a na najvišoj razini dosad: 75,5 milijardi eura 2016.

Prema najnovijim podacima EU i njegove države članice 2016. zadržali su titulu vodećeg svjetskog donatora pomoći. Ona je 2016. iznosila 75,5 milijardi eura, što je rast od 11 % u usporedbi s 2015. Pomoć EU-a rasla je četvrtu godinu zaredom i dostigla dosad najvišu razinu. Ukupna službena razvojna pomoć EU-a povećala se s 0,47 % bruto nacionalnog dohotka (BND) 2015. na 0,51 % BND-a 2016. Povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica rekao je: Ponosan sam da je EU i dalje vodeći donator službene razvojne pomoći jer time jasno pokazujemo predanost ciljevima održivog razvoja UN-a. Pozivamo sve dionike u području razvoja da udvostruče svoja nastojanja i slijede naš primjer. No, to nije sve. Privlačenjem ulaganja privatnog sektora, mobilizacijom domaćih resursa i intenziviranjem zajedničkih napora s državama članicama EU-a nastojimo maksimalno iskoristiti sve financijske izvore za razvoj. Pročitajte priopćenje za medije i informativni članak.

Zakonik o schengenskim granicama: od danas obavezne sustavne provjere građana EU-a na vanjskim granicama schengenskog prostora

Države članice od danas moraju u odgovarajućim bazama podataka provoditi sustavne provjere građana EU-a koji prelaze vanjske granice EU-a. Sustavne provjere svih državljana trećih zemalja koji ulaze u schengenski prostor već se provode. Nova pravila predložila je Komisija kao izravan odgovor na napade u Parizu u studenom 2015. i na rastuću prijetnju stranih terorističkih boraca. Vijeće ih je donijelo 7. ožujka, a njima se jača upravljanje našim vanjskim granicama. Revizijom se jamči dobra ravnoteža između aktualnih sigurnosnih izazova i potrebe za izbjegavanjem nerazmjernog učinka na protočnost prometa na graničnim prijelazima. Jačanjem Zakonika o schengenskim granicama, uz uvođenje Europske granične i obalne straže, koje je u tijeku, potvrđuje se zajednička odlučnost EU-a glede očuvanja slobode kretanja u schengenskom prostoru i jamstva sigurnosti građana EU-a. 

Junckerov plan potaknut će više od 183 milijarde eura ulaganja u svih 28 država članica

Nakon ovotjednog sastanka Upravnog vijeća Europske investicijske banke očekuje se da će Junckerov plan potaknuti više od 183 milijarde eura ulaganja. Ta je brojka dosegnuta nepune dvije godine nakon što je Junckerova Komisija pokrenula Europski fond za strateška ulaganja kao temelj Plana, a predstavlja više od polovice prvotno predviđenog ciljnog iznosa ukupnih mobiliziranih ulaganja od 315 milijardi eura. Ukupno financiranje iz operacija odobrenih u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) iznosi neznatno manje od 34 milijarde eura, a obuhvaća svih 28 država članica. Europska investicijska banka (EIB) odobrila je 206 infrastrukturnih projekata s podrškom EFSU-a vrijednih više od 25 milijarde eura. Europski investicijski fond (EIF) odobrio je 271 sporazum o financiranju MSP-ova, pri čemu ukupno financiranje u okviru EFSU-a iznosi više od 9 milijardi eura. Očekuje se da će se više od 425 000 MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije koristiti tim financiranjem. Predsjednik Juncker jasno je dao do znanja da je prijedlog produljenja i jačanja EFSU-a (tzv. EFSU 2.0) jedan od glavnih zakonodavnih prioriteta Komisije te planira tijesnu suradnju s Europskim parlamentom kako bi se zajamčilo njegovo brzo donošenje. Europsko vijeće već je pozdravilo dogovor ministara financija EU-a o podršci prijedlogu te pozvalo suzakonodavce da donesu produljenje EFSU-a.