Europska građanska inicijativa: Komisija traži povratne informacije

Europska komisija danas objavljuje poziv na slanje povratnih informacija o mogućoj reformi Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi kasnije ove godine, kojom se omogućuje da milijun građana zatraži novi zakonodavni akt EU-a. Pri najavi planirane revizije trenutačnih propisa EU-a u travnju prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Znam da zahtjevi za pokretanje građanske inicijative i prikupljanje potpisa i dalje mogu biti opterećujući. Želim europsku građansku inicijativu učiniti još pristupačnijom građanima. Radovalo bi me da ta inicijativa postane popularan i živ instrument koji je blizak građanima. Europske građanske inicijative uvedene su 2009. Ugovorom iz Lisabona i prema njima milijun građana iz jedne četvrtine država članica EU-a može zatražiti od Komisije predlaganje zakonodavnog akta u području u kojem ima nadležnost. Instrument postoji pet godina od pokretanja u travnju 2012. Komisija sada traži mišljenje građana i dionika kako poboljšati sudjelovanje građana i i još im više približiti EU. Dosad je registrirano 40 inicijativa koje su dobile potporu više od šest milijuna ljudi iz svih država članica. Za tri inicijative uspješno je prikupljeno milijun potpisa, a dvije od njih („Pravo na vodu” i „Ne vivisekciji”) utječu na trenutačne politike EU-a. Javno savjetovanje dostupno je ovdje i otvoreno je za sudjelovanje do 16. kolovoza 2017. Dodatne informacije o europskim građanskim inicijativama dostupne su na posebnim internetskim stranicama.