Europska unija usmjerava vatrogasne postrojbe za borbu protiv šumskih požara u Čileu

Nakon brojnih šumskih požara u Čileu, koji su prouzročili više smrtnih slučajeva i velike štete, osobito u središnjem i južnom dijelu zemlje, mobilizirana je podrška EU-a. Pomoć je uslijedila nakon što je čileanska vlada objavila poziv na međunarodnu pomoć, čime je aktivirala mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu.