Komisija donijela delegirani akto radi izmjene propisa o označivanju vina

Komisija je danas donijela delegirani akt o utvrđivanju uvjeta pod kojima se naziv sorte vinove loze „teran” može navesti na oznakama vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) „Hrvatska Istra”, hrvatsko vino, čime se njegovim proizvođačima dopušta upotreba imena „teran” na oznakama vina pod posebnim uvjetima za označivanje. „Teran” jest i ostat će slovenska zaštićena oznaka izvornosti registrirana u EU-u. To znači da se prema trenutačnim pravilima EU-a za druga vina koja ne ispunjavaju pravila utvrđena u tehničkom dijelu ZOI-ja „Teran” iz slovenskog Krasa ne može komercijalno upotrebljavati taj naziv. Vina koja ne poštuju ta pravila ne mogu se stavljati na tržište EU-a. Prema pravilima EU-a moguća je ograničena iznimka za upotrebu naziva sorte vinove loze koja se preklapa s ZOI-jem za vina ako je to opravdano postojećom praksom označivanja, kao što je slučaj s „Teranom”. Odluka je donesena u skladu s obavezama Komisije i nakon savjetovanja sa svim državama članicama te javnošću putem portala za bolju regulativu. Dokument će se sada proslijediti Europskom parlamentu i Vijeću da ga razmotre u uobičajenom razdoblju prije objave i stupanja na snagu.