Komisija iznosi prijedlog mogućih daljnjih mjera za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije

Komisija iznosi prijedlog mogućih daljnjih mjera za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije. Nakon što je 1. ožujka predstavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe, Komisija sada iznosi prijedlog mogućih daljnjih mjera za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije.Danas objavljeni dokument za razmatranje temelji se na Izvješću petorice predsjednika iz lipnja 2015., a cilj mu je potaknuti raspravu o ekonomskoj i monetarnoj uniji i pridonijeti izgradnji zajedničke vizije njezina budućeg oblika. U dokumentu se u obzir uzimaju rasprave provedene u državama članicama i stajališta ostalih institucija EU-a, utvrđuju konkretne mjere koje se mogu poduzeti do izbora za Europski parlament 2019.i niz mogućnosti za razdoblje nakon toga, u kojem bi se trebala dovršiti struktura ekonomske i monetarne unije.

Euro je po mnogim aspektima primjer uspjeha: zajednička je valuta čak 340 milijuna građana Europe u 19 država članica. Od država članica koje su pristupile EU-u 2004. sedam ih je već uvelo euro. Prošlo je tek 25 godina otkad su Ugovorom iz Maastrichta postavljeni temelji za uvođenje jedinstvene valute i 15 godina od izdavanja prve kovanice. Euro je druga najraširenija valuta u svijetu, njegovim uvođenjem stabilizirane su cijene te je postao dijelom svakodnevnice većine građana Europe.

Posljednjih godina europodručje je prolazilo kroz teška vremena, tako da euro nije uvijek smatran uspješnim, premda je danas potpora zajedničkoj valuti ponovno na najvišoj razini od 2004. (72 % građana europodručja). Globalna financijska i gospodarska kriza koja je započela u Sjedinjenim Državama 2007. – 2008. dovela je do najgore recesije u šezdesetogodišnjoj povijesti Europske unije. Države članice i institucije EU-a donijele su čvrste političke odluke usmjerene na očuvanje integriteta eura i izbjegavanje najgorih posljedica i te reforme počinju donositi rezultate. No kriza nije završena dok god je razina nezaposlenosti tako visoka. Kako bi euro svim građanima donio veće koristi, potrebne su daljnje reforme upravljanja europodručjem.

Svrha je prijedloga sadržanih u dokumentu za razmatranje pridonijeti izgradnji širokog konsenzusa o načinu rješavanja izazova koji nas očekuju i ponovno potaknuti ovu važnu raspravu.