Komisija pokreće savjetovanje o tome kako sniziti cijene prekograničnih plaćanja

Komisija je danas pokrenula javno savjetovanje o tome kako umanjiti troškove prekograničnih plaćanja unutar Europske unije u valutama koje nisu euro. EU je već ukinuo troškove za prekogranična plaćanja u europodručju i ti su troškovi sada jednaki troškovima za nacionalna plaćanja. Kako je navedeno u Akcijskom planu za financijske usluge namijenjene potrošačima iz ožujka 2017., Komisija sada želi takve uštede proširiti na druge valute i ukinuti naknade koje su nepovoljne za potrošače. To je dio Komisijina rada na poboljšanju transparentnosti naknada koje potrošači plaćaju za uzajamno povezane transakcije. U okviru savjetovanja nastoje se prikupiti mišljenja velikog broja zainteresiranih strana i sadržavat će i zaseban upitnik za potrošače. Odgovori prikupljeni tijekom tog savjetovanja pomoći će Komisiji da utvrdi koji je najbolji način za smanjenje troškova prekograničnih plaćanja. Upitnici će biti dostupni ovdje do 30. listopada 2017.