Komisija pozdravlja potpisivanje programa EU-a za tehničku potporu

Europska komisija pozdravlja današnje potpisivanje novog Programa potpore strukturnim reformama vrijednog 142,8 milijuna eura. Programom će se omogućiti rješavanje novih zahtjeva za potporu reformama iz država članica te oblikovanje potpore u skladu s potrebama pojedinih država članica i situacija. Već postoji velik interes u državama članicama kad je riječ o potpori za osmišljavanje i provedbu reformi. Preliminarno iskazivanje interesa odnosi se na različita područja reformi, od reforme javne uprave, revizije upravljanja javnim financijama, izgradnje tržišta kapitala do boljeg usmjeravanja sustava socijalne skrbi. Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za euro i socijalni dijalog, izjavio je: S pomoću ovog novog programa EU-a Komisija će moći proširiti potporu reformama koju na zahtjev pruža državama članicama kako bi provele važne reforme kojima se moderniziraju gospodarstva, jača konkurentnost i potiču ulaganja. Ubrzo ćemo predstaviti političke smjernice u okviru Europskog semestra, odnosno prioritete reformi za svaku državu članicu. U okviru tog novog programa EU-a države će dobiti priliku iskoristiti stručno znanje i iskustvo za osmišljavanje i provedbu reformi.