Komisija započela javno savjetovanje o promicanju socijalne uključenosti i zajedničkih vrijednosti EU-a u okviru obrazovanja

Kako se obrazovanjem u Europi može pomoći mladima da napreduju u sve različitijim društvima koja se suočavaju s rastućom socijalnom i gospodarskom nejednakošću, oštrom retorikom i nasilnim ekstremizmom? To je najvažnije pitanje javnog savjetovanja koje je danas započela Europska komisija. Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics rekao je: Zajedničke vrijednost poput uzajamnog poštovanja i slobode izražavanja temelj su naše demokracije. Uvjeren sam da obrazovanje može imati veću ulogu ne samo tako da mladima pruži vještine, nego i da im pomogne da postanu angažiraniji građani koji žive zajedno i uvažavaju međusobne razlike te razlikuju činjenice od propagande. Odgovori na javno savjetovanje mogu se poslati putem internetskog upitnika do 11. kolovoza i uzet će se u obzir pri izradi nacrta preporuke Vijeća o tom pitanju koji će se predstaviti do kraja ove godine. Preporuka je najavljena u Komisijinoj Komunikaciji o podupiranju sprečavanja radikalizacije koja vodi k nasilnom ekstremizmu. Dodatne informacije o sprečavanju nasilne radikalizacije u okviru obrazovanja i djelovanja mladih dostupne su u informativnom članku.