Mario Monti predstavlja preporuke za buduće financiranje EU-a

Mario Monti danas Kolegiju povjerenika predstavlja zaključke o budućem financiranju EU-a koje je donijela neovisna skupina pod njegovim predsjedanjem.

Skupina na visokoj razini za vlastita sredstva smatra da proračun EU-a treba reformirati, kako na dohodovnoj tako i na rashodovnoj strani, radi hvatanja u koštac s aktualnim izazovima i postizanja opipljivih rezultata na dobrobit europskih građana. Skupina je uspostavljena u veljači 2014. kako bi razmotrila transparentnije, jednostavnije, pravednije i demokratski odgovornije načine financiranja europskog projekta. Sastoji se od osoba koje, iako ih imenuju Europski parlament, Vijeće i Europska komisija, u njezinu radu sudjeluju u osobnom svojstvu. Komisija zaključke prima na znanje te će ih uzeti u obzir u radu na pripremama za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Skupina na visokoj razini objavit će priopćenje za medije, memorandum i informativni članak s dodatnim informacijama.