Komisija pojačala zaštitu radnika od opasnih kemikalija

Komisija je danas odredila indikativne granične vrijednosti za izloženost radnika 31 opasnoj kemikaliji. Na taj se način zaposlenicima, radnicima i provedbenim tijelima daje zajednička referentna točka glede najveće razine izloženosti tim kemikalijama dopuštene na radnom mjestu.

Europska unija usmjerava vatrogasne postrojbe za borbu protiv šumskih požara u Čileu

Nakon brojnih šumskih požara u Čileu, koji su prouzročili više smrtnih slučajeva i velike štete, osobito u središnjem i južnom dijelu zemlje, mobilizirana je podrška EU-a. Pomoć je uslijedila nakon što je čileanska vlada objavila poziv na međunarodnu pomoć, čime je aktivirala mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu.

Gospodarstvo usluga na usluzi Europljanima

Iako usluge predstavljaju dvije trećine gospodarstva EU-a i u tom je sektoru otvoreno 90 % radnih mjesta, nisu ostvareni željeni rezultati. Rast je produktivnosti u uslužnom sektoru nizak i ostatak nas svijeta sustiže. Prepreke onemogućavaju otvaranje i širenje poduzeća te dovode do viših cijena i manjeg izbora za potrošače. Štoviše, uspjeh proizvodne industrije sve je više […]