Komisija pozdravlja potpisivanje programa EU-a za tehničku potporu

Europska komisija pozdravlja današnje potpisivanje novog Programa potpore strukturnim reformama vrijednog 142,8 milijuna eura. Programom će se omogućiti rješavanje novih zahtjeva za potporu reformama iz država članica te oblikovanje potpore u skladu s potrebama pojedinih država članica i situacija.

Junckerov plan potaknut će više od 194 milijarde eura ulaganja u svih 28 država članica

Nakon ovotjednog sastanka Upravnog vijeća Europske investicijske banke očekuje se da će Junckerov plan potaknuti više od 194 milijarde eura ulaganja u svih 28 država članica. To je više od polovine prvotno predviđenog cilja od 315 milijardi eura ukupnih ulaganja koje treba pokrenuti u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kao temelja Junckerova plana.

Revidirana europska susjedska politika: potpora stabilnosti, otpornosti i sigurnosti

Europska komisija i Visoki predstavnik danas su objavili izvješće o provedbi europske susjedske politike.