Zahvaljujući izvršavanju zakonodavstva u cijelom EU-u poduzeća za iznajmljivanje automobila poboljšala su postupanje prema potrošačima

Vĕra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova izjavila je: „Danas je velik dan za europske potrošače.

Uložili smo znatne napore u suradnju s poduzećima za iznajmljivanje automobila kako bismo građanima u cijelom EU-u zajamčili da se s njima postupa pravedno kad unajmljuju vozila, bez obzira na to gdje u EU-u to čine. Zahvaljujem se nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača na njihovu izvrsnu radu te poduzećima za iznajmljivanje automobila na suradnji. Potrošači u cijeloj Europi sada mogu ostvarivati svoja prava i biti bolje zaštićeni.” Više informacija: Europska komisija – Priopćenje za tisak