Zahvaljujući Junckerovu planu, za ulaganja u svih 28 država članica spremno više od 225 milijardi EUR

Nakon sastanka upravnog odbora Europske investicijske banke održanog prošli tjedan, očekuje se da će zahvaljujući Junkerovu planu za ulaganja biti spremno više od 225 milijardi EUR. To je postignuto nešto više od dvije godine nakon što je Junckerova Komisija osnovala Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), koji je u središtu Plana, a riječ je o znatno više od dvije trećine prvotno utvrđenog iznosa od 315 milijardi EUR namijenjenog za ulaganja. Za aktivnosti odobrene u okviru EFSU-a predviđena su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 43 milijarde EUR u svih 28 država članca. Komisija s Parlamentom i državama članicama radi na konačnom donošenju prijedloga za proširenje i osnaživanje EFSU-a.